2021-09-25 11:13:07 Find the results of "

at odds meaning in chinese

" for you

AT ODDS | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge

Ý nghĩa của be at odds trong tiếng Anh. ... They're at odds over the funding of the project.

AT ODDS (WITH SOMEONE/SOMETHING) | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh ...

In disagreement: ... Ý nghĩa của at odds (with someone/something) trong tiếng Anh.

AT ODDS Synonyms: 12 Synonyms & Antonyms for PUT AT ODDS | ...

Synonyms for put at odds from Thesaurus.com, the world’s leading online source for synonyms, antonyms, and more.

At odds with someone (meaning & examples)

The idiom "at odds" with someone or something means to not be in agreement.

at odds meaning, definition, examples, origin, synonyms

At odds Meaning | Synonyms to disagree about something to argue about a matter two things that seem to be opposites in conflict ...

AT ODDS (WITH) (phrase) definition and synonyms | Macmillan Dictionary

Definition of AT ODDS (WITH) (phrase): disagreeing with someone; different from something

AT ONCE | meaning in the Cambridge English Dictionary

At once also means at the same time: ... Log in / Sign up.

At odds with là gì? - Thành cá đù

Nếu bạn đang tìm kiếm câu hỏi At odds with là gì, vậy thì bạn đã vào đúng nơi đúng lúc bởi vì bài viết này sẽ giúp bạn có được câu trả lời đúng và chu

At odds in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...

They're at odds over the funding of the project. 2.